קישורים-לינקים למאמרים ומחקרים חופשיים, מלל המגילות המקורי, והרצאות וידאו

ראשי פרקים:

1.        קישורים-לינקים חופשיים למלל-טקסט המוקלד של מגילות קומראן 2

1.1.            כל המלל בעברית -  Dead Sea Scrolls Handbook: 2

1.2.      המגילות בארמית בלבד:   http://cal1.cn.huc.edu/text_browse.html 2

1.3.      'מאגרים' – האקדמיה העברית ללשון: 2

1.4.            מספר מגילות בוויקיטקסט (מבוקש לעזור בהקלדת מגילות נוספות): 2

1.5.      כל המגילות באנגלית בלבד - English Translation - Text of The Dead Sea Scrolls: 2

2.        קישורים-לינקים למאמרים ומחקרים חופשיים. 2

2.1.      מאמרים אקדמיים חופשיים לקריאה באינטרנט: 2

2.2. ביבליוגרפיה עדכנית של מאמרים אקדמאיים ע"י מכון 'אוריון' באונ' העברית למחקר מגילות קומראן מטעם: 5

2.3.      סיכומי קורסים אקדמאים (חופשי באינטרנט): 5

2.4.      ספרים מומלצים: 5

2.5.      מחקרים שניתן למצוא עצמאים. 6

3.        קישורים-לינקים חופשיים לצילומי-תמונות המגילות קומראן סרוקות.. 7

3.1.      הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה ע"ש ליאון לוי, רשות העתיקות: 7

3.2.  מגילות ים המלח – המיזם הדיגיטלי, מוזיאון ישראל:  4 מגילות: מלחמה, מקדש, סרך היחד ופשר חבקוק: 7

3.3.         צילום בעברית עם תרגום לאנגלית:  * מומלץ לעשות חיפוש עצמאי עדכני של מספר המגילה או מילות מפתח רלוונטיות (ואפשר לצמצם לתוצאות ל/שנה האחרונה'). 7

3.4.      בן סירא: 7

3.5.      מגילת ברית דמשק: 8

3.6.      מגילת בני האור בבני החושך: 8

3.7.      מגילת הנחושת: 8

3.8.      פשר חבקוק: 8

4.            המאגרים למלל (טקסט) של מגילות במלואן נגישות לקריאה באוניברסיטאות בשתי תוכנות אלו: 9

5.        קישורים-לינקים להרצאות ווידאו 10

 1. קישורים-לינקים חופשיים למלל-טקסט המוקלד של מגילות קומראן
 2. כל המלל בעברית -  Dead Sea Scrolls Handbook:

https://books.google.co.il/books?id=ay2eBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=iw#v=onepage&q&f=false

 1. המגילות בארמית בלבד:       http://cal1.cn.huc.edu/text_browse.html

לבחור בכותרת: Text Browse, בכותרת : Middle Aramaic, ובדף זה לרדת למטה לכותרת הרביעית – Qumran.

 1. 'מאגרים' – האקדמיה העברית ללשון:

חיפוש חופשי-חינמי באתר לפי מונח-מילה בעברית, התוצאות הן בתר מקראיות ממגילות קומראן עד לפיוט בימי הביניים:

http://maagarim.hebrew-academy.org.il/Pages/PMain.aspx

 1. מספר מגילות בוויקיטקסט (מבוקש לעזור בהקלדת מגילות נוספות):

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97

 1. כל המגילות באנגלית בלבד - English Translation - Text of The Dead Sea Scrolls:

https://archive.org/stream/pdfy-Uy_BZ_QGsaLiJ4Zs/The%20Dead%20Sea%20Scrolls%20[Complete%20English%20Translation]_djvu.txt

 1. קישורים-לינקים למאמרים ומחקרים חופשיים

* מומלץ לעשות חיפוש עצמאי עדכני של מספר המגילה או מילות מפתח רלוונטיות (ואפשר לצמצם לתוצאות ל/שנה האחרונה').

 1. מאמרים אקדמיים חופשיים לקריאה באינטרנט[1]:
שם המאמר החוקר/המרצה קישור לקריאה חופשית באינטרנט
סיכום של מוזיאון ישראל אתר המוזיאון http://dss.collections.imj.org.il/
מחקרים שונים אתר מקראנט http://mikranet.cet.ac.il/pages/sub.asp?item=888
פרשנות המקרא בקומראן עמנואל טוב   http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=20097
סיכום ספרה של עמ' 22 רחל אליאור http://www.katharsis.co.il/images/magazine/kathar13.pdf
'מלחמת המגילות' – התפתחויות בחקר המגילות יהודה שיפמן http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/61003.html
חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר-יהודה : הרהורים תלמודיים ראשונים לאור מגילת "מקצת מעשי התורה" זומן יעקב
אבלי ציון הקראים ומגילות קומראן: לתולדות חלופה ליהדות הרבנית ארדר, יורם
עולמם הסודי של אנשי קומראן והחכמים מאיר בר-אילן http://faculty.biu.ac.il/~testsm/sodot.html
הצדוקים והלכתם - על דת וחברה בימי בית שני, הוצאת יד בן צבי, ירושלים, 2005, 457 עמודים איל רגב תקציר: http://www.haaretz.co.il/literature/1.1025521

מגילת מלחמת בני אור בבני חושך

יגאל ידין http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/yadin-3.htm
קומראן בתקופת בית שני - הערכה מחודשת של ממצאי החפירה יזהר הירשפלד http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_109.1(3).pdf
התקופה החשמונאית בראי מגילות קומראן בלהה ניצן http://www.katharsis.co.il/images/magazine/Katharsis4Nitzan.pdf
רשימת פרסומים באתרו מאיר בר אילן https://faculty.biu.ac.il/~barilm/publications.html
סמכותן של המגילות המקראיות הקדומות עמנואל טוב http://www.emanueltov.info/docs/varia/229a.varia.samchut.pdf
לכתיבן ולשונן של מגילות קומראן – ממצא חדש עמנואל טוב http://www.emanueltov.info/docs/varia/184a.varia.ortho-dss.pdf
עיצוב מאורעות דור המבול בספר היובלים : המבול כנה ורמן http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9157
מקראנט > פריטים של המחבר: כנה ורמן http://mikranet.cet.ac.il/pages/sub.asp?author=1587
מקראנט > פריטים של מילת המפתח  מגילות מדבר יהודה   http://mikranet.cet.ac.il/pages/sub.asp?kwd=693
קומראן ומגילותיה: סקירת מצאי מגן ברושי http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_100.6.pdf
גילוין של מגילות מדבר יהודה וזיהוי בעליהן מגן ברושי http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3494&author=1253
רחל אליאור על האיסיים – אמינות, כישורים ומתודולוגיה בצלאל בר-כוכבא http://humanities.tau.ac.il/segel/bzalel/files/2014/10/elior-25.11.2013.pdf
התקופה החשמונאית בראי מגילות קומראן (על ספרו של חנן אשל, מגילות קומראן והמדינה החשמונאית, סדרת ספרי מחקר על העת העתיקה) בלהה ניצן http://www.katharsis.co.il/article.asp?ArticleID=104
מגילות קומראן כמיישבות מחלוקות היסטוריות חנן אשל http://www1.biu.ac.il/File/megilot-eshel-april2010.pdf
הבינוני בעברית של מגילות מדבר יהודה, גריגור גייגר http://www.pami.info/public/pua/bibliografia/GeigerParticiple.pdf
מגילת המלחמה (מגילת מלחמת בני אור בבני חושך-1QWar ), (מחניים, גיליון מ"א, תש"ך) יגאל ידין http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/yadin-3.htm
תרגום מגילת רות - ״תרגום של הדיוטות״ בארמית שלמה זלמן הבלין http://forum.otzar.org/forums/download/file.php?id=25585

כתב עת ' תרביץ'

התנ"ך בקומראן

אשל, אסתר, "שיטה פרשנית של התורה בימי בית שני לאור החומש השומרוני ומגילות מדבר יהודה", מחניים, 3

(תשנ"ג), עמ' 69–60

אולריך, יוג'ין, "היעדר "שינויי נוסח כיתתיים" ממגילות המקרא מקומראן - כיצד?", מגילות, ב (תשס"ד), עמ' 115–

 135

טוב, עמנואל, "הטקסטים המקראיים שנמצאו במדבר-יהודה ותרומתם לביקורת נוסח המקרא", מגילות מדבר יהודה;

ארבעים שנות מחקר. העורכים: מגן ברושי [ואחרים]. ירושלים: מוסד ביאליק והחברה לחקירת ארץ-ישראל

ועתיקותיה, תשנ"ב, עמ' 98–63

טוב, עמנואל, "היחס בין עדי נוסח המקרא לאור מגילות מדבר יהודה", בית מקרא, 24, ב (תשל"ט), עמ' 170–161

טוב, עמנואל, "כתיבה ושכתוב במגילות קדומות: השלכות על הביקורת הספרותית של המקרא", מגילות, ג (תשס"ה),

 204–191 'עמ

טוב, עמנואל, "מגילת המקדש וביקורת נוסח המקרא", ארץ-ישראל, 16 (תשמ"ב), עמ' 111–100

טוב, עמנואל, "נוסח המסורה לאור תגליות מדבר יהודה וספרות חז"ל", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, יד

(תשס"ד), עמ' 139–119

טוב, עמנואל, "נוסח המקרא בבתי הכנסת הקדומים: עיונים בעקבות מגילות מדבר יהודה", מגילות, א (תשס"ג), עמ'

 201–185

 1. ביבליוגרפיה עדכנית של מאמרים אקדמאיים ע"י מכון 'אוריון' באונ' העברית למחקר מגילות קומראן מטעם:

http://orion-bibliography.huji.ac.il

 1. סיכומי קורסים אקדמאים (חופשי באינטרנט):

* מומלץ לעשות חיפוש עצמאי עדכני של מספר המגילה או מילות מפתח רלוונטיות (ואפשר לצמצם לתוצאות ל/שנה האחרונה').

 1. ספרים מומלצים:
שם הספר שם המחבר קישור
מגילות, מחקרים במגילות מדבר יהודה, מוסד ביאליק, אונ' חיפה, מפעל פרסום מגילות קומראן מרצים שונים, עד כה: 10 כרכים http://megillot.haifa.ac.il/index.php/he/2012-04-24-09-52-07
יובל לחקר מגילות ים המלח גרשון ברין, גרשון ברין, Jacob Licht, בלהה ניצן, בלה נתזן. יד יצחק בן־צבי, 2001 - 297 עמודים
מגילות קומראן והמדינה החשמונאית חנן אשל, 2004
הלכה, הליכה ומשכיות בכת מדבר יהודה יהודה שיפמן  
בעקבות המשיח

ישראל קנוהל

תפילת קומראן וראשיתה בלהה ניצן
זיכרון ונשייה: סודן של מגילות מדבר יהודה רחל אליאור
מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה רחל אליאור

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=285704&contrassID=2&subContrassID=5&sbSubContrassID=0

http://www.haaretz.com/hasite/pages/ShArt.jhtml?more=1&itemNo=1142100&contrassID=1&subContrassID=18&sbSubContrassID=0

http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=900516  

http://www.e-mago.co.il/Editor/history-2902.htm

 • ספרים שמופיעים בספרייה הלאומית תחת מילת חיפוש "קומראן":

http://merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&tab=default_tab&dstmp=1398188386021&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&vl(freeText0)=%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%9F&vid=NLI&fn=search&fromLogin=true

Memory and Oblivion: The Mystery of the Dead   Sea Scrolls - Rachel Elior  הוצאה: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, מאת:. לביקורת: מאמרים בגישה דרך אוניברסיטאות או ספריות ומאגרי מידע:

 1. מחקרים שניתן למצוא עצמאים

ניתן למצוא מאמרים נוספים ע"י חיפוש עצמי הוכלל את שם החוקר עם/בלי מילות מפתח אלו: מחקר מגילות קומרן, קורס מגילות קומראן, מגילות ים המלח, המגילות הגנוזות.

קישורים של ספריית אונ' חיפה בחוג למקרא:  http://lib.haifa.ac.il/colldev/bible/heb/qumranheb.html

כמו"כ, מילות מפתח של ספרים/מגילות מסוימות שמות/מספרים.

http://www.hayadan.org.il/topic/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%9F/

 1. קישורים-לינקים חופשיים לצילומי-תמונות המגילות קומראן סרוקות
 2. הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה ע"ש ליאון לוי, רשות העתיקות:

http://www.deadseascrolls.org.il/

 1. מגילות ים המלח – המיזם הדיגיטלי, מוזיאון ישראל:  4 מגילות: מלחמה, מקדש, סרך היחד ופשר חבקוק:

http://dss.collections.imj.org.il/he/home  

http://dss.collections.imj.org.il/temple

 1. 3.צילום בעברית עם תרגום לאנגלית:* מומלץ לעשות חיפוש עצמאי עדכני של מספר המגילה או מילות מפתח רלוונטיות (ואפשר לצמצם לתוצאות ל/שנה האחרונה').

https://books.google.co.il/books?id=ay2eBQAAQBAJ&pg=PA329&lpg=PA329&dq=%D7%9C%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%95+%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%9C%D7%90+%D7%9B%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&source=bl&ots=CaA21uvQvq&sig=g8_jZPWMnmV6z6bnoVAm-rHkgrA&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwjl_8vtsaPJAhVIzRQKHfZjBE8Q6AEIHzAA#v=onepage&q=%D7%9C%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%95%20%D7%90%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%20%D7%9B%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&f=false

 1. בןסירא:

http://books.google.com/books?id=C-UUAAAAIAAJ&lpg=PT16&ots=rsgBWy6l76&dq=%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%20%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A6%D7%93%D7%95%D7%A7%20%D7%9C%D7%9B%D7%94%D7%9F&hl=iw&pg=PT33#v=onepage&q=%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95%20%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%20%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A6%D7%93%D7%95%D7%A7%20%D7%9C%D7%9B%D7%94%D7%9F&f=false

http://www.hebrewbooks.org/30827 

לוינשטם, י"ש, הספרים החיצוניים, אנציקלופדיה מקראית, כרך ב, עמ' סגל, מ"צ, "תולדות הספר", ספר בן סירא

השלם, ירושלים: מוסד ביאליק, תשי"ט, עמ' 46–36.

אילן, טל, "יחסו של בן–סירא לנשים וקבלתו בתלמוד הבבלי", מדעי היהדות, 40 (תשס) 111–103 וינפלד, משה, "עקבות של קדושת יוצר ופסוקי דזמרה במגילות קומראן ובספר בן סירא", תרביץ, מה (תשלו) 26–15 .

זקוביץ, יאיר, "אליהו ואלישע ב"שבח אבות עולם" (בן–סירא מז, לו–מח, יט)", עיוני מקרא ופרשנות, ה (תשס)

 177–163.

 1. 5.                     מגילת ברית דמשק:

http://www.jafi.org.il/education/anthology/hebrew/gate2/H2B-sefer_brit_damesek.html

 1. 6.                     מגילת בני האור בבני החושך:

http://www.jafi.org.il/education/anthology/hebrew/gate2/H2B-megilat_milhemet_bnei_or_bibnei.html   

http://books.google.co.il/books?id=IYuugs2FvMEC&printsec=frontcover&hl=iw&output=html

 1. 7.                     מגילת הנחושת:

https://faculty.biu.ac.il/~barilm/copertx1.html

 1. 8.                     פשר חבקוק:

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97/1QpHab_%D7%A4%D7%A9%D7%A8_%D7%97%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A7

סרוק: http://dss.collections.imj.org.il/he/habakkuk

 1. 9.  הספרים החיצוניים והגנוזים מאתר דעת: http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/hasfarim.htm
 2. 10.                  צוואות השבטים באנגלית:  http://www.earlychristianwritings.com/text/patriarchs-charles.html

http://www.hebrewbooks.org/36413  , http://www.hebrewbooks.org/31018  ,   http://www.hebrewbooks.org/38658

 http://dss.collections.imj.org.il/

 1. המאגרים למלל (טקסט) של מגילות במלואן נגישות לקריאה באוניברסיטאות בשתי תוכנות אלו:
 2. 1. צילומי תמונות של סריקות המגילות באתר רשות העתיקות:
 3. 2. The Dead Sea Scrolls Electronic Library, incorporating The Dead Sea Scrolls Reader (Network Version)):    http://www.brill.nl/default.aspx?partid=18&pid=24612

זו התוכנה הטובה ביותר שגם ניתן לראות בכל מלל את צילום המגילה (וכיצד בוצע השכתוב, ההשלמה וההגאה).   195 מגילות באתר: http://hebrew-treasures.huji.ac.il/ תמורת 200 ₪ לשנה. ניתן לקנות מהחברה דיסק של מגילות קומראן בעלות של 499$.

 1. 3.   חברת בריל בתוכנה המותקנת על מחשב (מדיסק CD-Net), ובה הטקסט המלא (הגישה בתוך הקמפוס בלבד) של מגילות ים המלח Dead Sea Scrolls:

http://mslib.huji.ac.il/he/eresources/databases.html?view=mslibonedb&dbid=33&template=component

בתוכנה המותקנת על מחשב (מדיסק CD-Net), ובה הטקסט (הגישה בתוך הקמפוס בלבד) של מגילות ים המלח Dead Sea Scrolls: Accordance

http://mslib.huji.ac.il/he/eresources/databases.html?view=mslibonedb&dbid=5&template=component    

http://aleph3.libnet.ac.il/F/XRQGDJL8MBQEQ4D1C7F992SSGL8I2SU64C7N5U672NFCIXH8NE-12252?func=short-jump&jump=000031

http://orion.mscc.huji.ac.il/ פרסומי המגילות.

http://www.notes.co.il/eshed/39123.asp

http://mslib.huji.ac.il/he/eresources/databases.html?view=mslibonedb&dbid=33&template=component

 1. 4.   בספריית מקרא במדעי הרוח (קומה 5) בהר הצופים, ניתן לעיין בתוכנת המותקנת על מחשב (מדיסק CD-Net), ובה הטקסט (הגישה בתוך הקמפוס בלבד) של מגילות ים המלח Dead Sea Scrolls: Accordance אקורדנס (ניתן לרכושה תמורת כ-170 ₪ באתר שלהם)

http://mslib.huji.ac.il/he/eresources/databases.html?view=mslibonedb&dbid=5&template=component

משאב אלקטרוני בהר הצופים - מגילות מדבר יהודה - החיבורים העבריים:
http://vufind.huji.ac.il/vufind/Record/HUJ001722312

מאגר מידע בגבעת רם (שבימים אלו אינו תקין):

http://primo.nli.org.il/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=NLI&docId=NNL_ALEPH002236637

מאגר מידע 'בריל':

http://orion.mscc.huji.ac.il/resources/brill.shtml#DSSEL

 1. קישורים-לינקים להרצאות ווידאו

הרצאתה הבסיסית של פרופ' רחל אליאור:

http://www.youtube.com/watch?v=nYRq5iQRSN4&feature=relmfu

זיכרון ונשייה-מי דחק את מגילות מדבר יהודה לתהום הנשייה ומדוע?

הערה: כדאי להריץ את ההרצאה עד לדקה ה-15 כדי לדלג על המופע המוזיקאלי שקודם ההרצאה.

הרצאות של פרופסור אביגדור שנאן: http://www.1vsdat.org/index.php/2012-12-24-19-09-20/2014-11-16-10-53-52/2014-11-16-10-56-42/item/1015-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%9F

הרצאות נוספות:

הרצאות של פרופסור איל רגב: https://www.youtube.com/watch?v=JBVUXhR01ow

http://www.youtube.com/watch?v=0mOAy6CxD9Q

http://www.youtube.com/watch?v=1HzrW0J5jsQ

http://www.youtube.com/watch?v=s3kcDfcDRPY

http://mikravideo.cet.ac.il/movieDetails.aspx?nItemID=159&nSection=2

http://multimedia.huji.ac.il/video/madua09/080309.html

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQtwIwADgK&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT0XxoQLrY3A&ei=cOYvVYrDLZKOaJzqgUA&usg=AFQjCNFW8hXkfnXajgPoSBzzF6u3712cqg&sig2=JFRhzZoQ4tM_24uNK5OirQ

ניתן למצוא הרצאות וידאו נוספות ע"י חיפוש עצמי הוכלל את מילות המפתח: מגילות קומרן, מגילות קומראן, מגילות ים המלח, המגילות הגנוזות. כמו"כ, מילות מפתח של ספרים/מגילות מסוימות.


[1] חוקרים ידועים בתחום: אשל אסתר, חנן אשל, טוב עמנואל, באומגרטן, זוסמן, שיפמן, שוורץ, קיסטר, קימרון וסטראגנאל, שכטר, רבין.

כניסות: 5250
קטגוריה: תיאור ופירוש מגילות ים המלח עידכון אחרון ב-שני, 07 אוגוסט 2017 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

אתר מגילות קומראן/ים המלח The DeadDea Scrolls

תובנות (בעזרת מחקרים אקדמיים) מתומצתות (רובם עד מעט עמודים תוך הרחבה בהערות שוליים) על מגילות קומראן/ים-המלח/מדבר יהודה/הגנוזות, דרכם בפירוש התנ"ך, זיהוי עדת קומראן כבני-צדוק הכוהנים ו/או האיסיים, והמחלוקות עם הפרושים-חז"ל, צדוקים והרקע ההיסטורי עד ומול החשמונאים-מכבים. המיקוד נסוב על העתקות/שיבושי המסורת וסיבותיהן אל המשנה, גמרא וספרות הפרושים – תושב"ע.

 

חופשיות שימוש והעתקה

באתר מגילות ים המלח אין זכויות יוצרים: מותר להפיץ את ההצעות לעיל והמידע שבדף זה באופן חופשי, ללא צורך בציון המקור, וכן מותר לשנות ולעבד לצורך שימוש בתוכן למסמכים אחרים. ניתן לקבל מידע נוסף ומענה לשאלות בתחום באמצעות פנייה לדוא"ל: scrollsqumran@gmail.com
פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן